stksturovovop.webnode.sk

Cenník kontrol vykonaných u zákazníka:

Technická kontrola zvláštna kategória Ra 

do 50 km tam a späť

115€

Technická kontrola zvláštna kategória Ra

do 100 km tam a späť

120€

Technická kontrola zvláštna kategória Ra

do 150 km tam a späť

130€

Technická kontrola zvláštna kategória Ra

nad 150 km tam a späť

dohodou€

Technická kontrola zvláštna kategória Ta

do 50 km tam a späť

125€

Technická kontrola zvláštna kategória Ta

do 100 km tam a späť

130€

Technická kontrola zvláštna kategória Ta

do 150 km tam a späť

140€

Technická kontrola zvláštna kategória Ta

nad 150 km tam a späť

dohodou€

Ceny platia pri vykonaní kontrol 3 až 5 vozidiel na jednom mieste. Kontrola 2 vozidiel + 50% ceny každého vozidla. 

Kontrola samostatného vozidla + 100% ceny vozidla. Pri vykonaní 5 a viac kontrol na jednom mieste - 10 % z ceny každého vozidla.

https://stksturovovop.webnode.sk