Hronovce, Komárno,Levice,Nové Zámky,Šahy

Cenník kontrol vykonaných u zákazníka.

Ceny platia pri vykonaní 3 až 5 kontrol na jednom mieste. Kontrola 2 vozidiel + 50% ceny každého vozidla. 

Kontrola samostatného vozidla + 100% ceny vozidla. Pri vykonaní 5 a viac kontrol na jednom mieste - 10 % z ceny každého vozidla.

Technická kontrola zvláštna kategória Ra 

do 50 km tam a späť

115 €

Technická kontrola zvláštna kategória Ra

do 100 km tam a späť

120 €

Technická kontrola zvláštna kategória Ra

do 150 km tam a späť

130 €

Technická kontrola zvláštna kategória Ra

nad 150 km tam a späť

dohodou €

Technická kontrola zvláštna kategória Ta

do 50 km tam a späť

125 €

Technická kontrola zvláštna kategória Ta

do 100 km tam a späť

130 €

Technická kontrola zvláštna kategória Ta

do 150 km tam a späť

140 €

Technická kontrola zvláštna kategória Ta

nad 150 km tam a späť

dohodou €