Hronovce, Komárno,Levice,Nové Zámky,Šahy

TK zvláštna VOP (F značky) - nákladná linka. 

Poznámka - krátky popis vozidlo s obmedzenou prevádzkou.