Odkazy na stránky

na ktorých nájdete potrebné informácie k vozidlám s obmedzenou prevádzkou - zvláštne evidenčné čísla.