stksturovovop.sk

Dokumenty na stiahnutie

Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou pre okresný úrad:

Príloha k návrhu, technické údaje VOP:

ZNAČKA (výrobca) niektorých traktorov (str. 3 - 7, 16 - 17):

Informačný dokument k VOP:

Kategórie vozidiel:

Metodický pokyn k vykonávaniu technickej kontroly zvláštnej - VOP:

stksturovovop.sk