Hronovce, Komárno,Levice,Nové Zámky,Šahy

Dokumenty na stiahnutie.

Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou pre OÚ:

Príloha k návrhu, technické údaje VOP:

Informačný dokument k VOP (F značky):

Metodický pokyn k vykonávaniu technickej kontroly zvláštnej VOP:

Kategórie vozidiel:

ZNAČKA (výrobca) niektorých traktorov (str. 3 - 7, 16 - 17):