Hronovce, Komárno,Levice,Nové Zámky,Šahy

Vozidlo s obmedzenou prevádzkou. Farmárske značky - evidenčné čísla.

Technická kontrola zvláštna. Vykonáme aj u zákazníka. Informácie telefonicky na STK Štúrovo.

Pri splnení určitých podmienok prídeme až k Vám (okresy v okolí STK). Vzhľadom na časovú náročnosť (cesta, kontrola) je vhodné aby sa dohodli viacerí majitelia, sústredili vozidlá na priestorovo vhodné miesto, kde sa kontrola vykoná. Preverte dostupnosť internetu (wi-fi, mobilné dáta) pre danú oblasť (okolie výkonu kontroly). Bez internetového pripojenia nie je možné technickú kontrolu vykonať.

VOP - umiestnenie označenia 


Označenie pre pomalé vozidlá

.

Výška umiestnenia označenia