Hronovce, Komárno,Levice,Nové Zámky,Šahy

Vozidlo s obmedzenou prevádzkou. Farmárske značky - farmárske evidenčné čísla.

Technická kontrola zvláštna. Vykonáme aj u zákazníka. Informácie telefonicky na STK Štúrovo.

Pri splnení určitých podmienok prídeme až k Vám. Vzhľadom na časovú náročnosť (cesta + kontrola) je vhodné aby sa dohodli viacerí majitelia, svoje vozidlá sústredili na priestorovo vhodné miesto, kde sa kontrola vykoná. Preverte dostupnosť internetového pripojenia (wi-fi, mobilné dáta) v danej lokalite. Bez internetového pripojenia nie je možné technickú kontrolu vykonať.

VOP - umiestnenie označenia 


Označenie pre pomalé vozidlá

.

Výška umiestnenia označenia